Ikke noen få sekker med jord her i gården nei. Per Try kom med 9 tonn fantastisk jord som er laget av matavfallet vårt! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *